LIVE CHAT
ZALOGUJ SIĘ

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Firma Wirecard AG i jej firma-córka (grupa Wirecard) oferuje swoim klientom produkty i usługi w elektronicznym obrocie płatności. Celem jest umożliwienie przedsiębiorstwom i konsumentom na całym świecie bezpiecznej i bezproblemowej realizacji elektronicznych płatności.

Jednym z najważniejszych aspektów realizacji i przetwarzania płatności jest bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych. Dlatego firma Wirecard AG bardzo dba o stosowanie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnych z przepisami Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) i Ustawy o mediach teleinformatycznych (TMG).

Poniższe oświadczenie naświetla wszystkie istotne aspekty ochrony danych osobowych. Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Informacje ogólne
Grupa Wirecard udostępnia na stronie internetowej informacje o oferowanych usługach. Ponadto grupa Wirecard oferuje różnorodne systemy informacyjne, dzięki którym klienci (sprzedawcy) mogą pozyskać informacje na temat płatności realizowanych przez Wirecard.

Podmiot odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym w świetle prawa jest firma Wirecard Technologies AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim.

Podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie dane przetwarzane w ramach przetwarzania danych zlecenia jest zleceniodawca. W przypadku zapytań odnośnie takich danych firma Wirecard przekazuje je do odpowiednich zleceniodawców.

Anonimowe przeglądanie strony
Przeglądanie strony internetowej grupy Wirecard jest w zasadzie możliwe bez podawania danych osobowych. Automatycznie pobierane dane (patrz poniżej) są anonimizowane przed zapisem i wykorzystaniem.

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych
W ramach realizacji płatności, a co za tym idzie powiązanych z nią usług (np. zarządzania ryzykiem) firma Wirecard przetwarza dane płatności na zlecenie swoich klientów (sprzedawców). Jako podmiot przetwarzający dane zlecenia firma Wirecard dąży przy tym do przestrzegania zasad oszczędności danych, jak określono w ustawie o ochronie danych osobowych, poprzez swoich klientów.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzane dane płatności jest każdorazowo klient (sprzedawca). W ramach procesu przetwarzania płatności przetwarzane są w szczególności dane poufne, takie jak numery kart kredytowych i dane konta. Dane są archiwizowane zgodnie z uregulowaniami PCI-DSS wyłącznie w zaszyfrowanej formie w bazach danych firmy Wirecard. Dane przetwarzane w zleceniu klienta (sprzedawcy) są wykorzystywane wyłącznie dla celów zleceń złożonych przez klienta — np. realizacji płatności i zarządzania ryzykiem. Niezależnie od zleconych usług, są pobierane ponadto dalsze dane z zewnętrznych źródeł — np. informacje geolokacyjne IP lub o zdolności kredytowej.
Wszystkie dane przetwarzane w zleceniu są zapisywane zgodnie z normami zleceniodawcy i usuwane na jego zlecenie — najpóźniej jednak po upływie terminu ustalonego prawem. Jeśli klient życzy sobie usunięcia danych przed upływem tego terminu, zazwyczaj zamiast tego następuje ich zablokowanie.

Przekazywanie danych osobowych
Firma grupy Wirecard wykorzystuje dane osobowe wyłącznie dla celów zleceń złożonych przez klientów (sprzedawców). Dane są przy tym przekazywane wyłącznie podwykonawcom grupy Wirecard w ramach realizacji transakcji. W celu potwierdzenia tożsamości i ochrony przed oszustwami dane mogą być przekazane odpowiednim usługodawcom, np. wywiadowniom gospodarczym.

Nie mają miejsca natomiast żadne inne formy przekazywania danych stronom trzecim — w szczególności w celach handlu adresami.

Dane pobierane automatycznie
W celu ciągłej poprawy organizacji strony internetowej grupy Wirecard, w celach statystycznych pobierane są określone dane. Pobierane są w tym przypadku wszystkie dane, które klient przekazuje automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej grupy Wirecard. Obejmują one m.in. adres IP, strony odwiedzone na portalu, datę i godzinę odwiedzin, pliki cookie oraz informacje o używanej przeglądarce, system operacyjny i ustawienia języka.

W celu analizy pobranych w ten sposób danych grupa Wirecard wykorzystuje narzędzie firmy Wired Minds. Przetwarzanie danych odbywa się przy tym tylko w formie anonimowej. Odnosi się to w szczególności do adresu IP, który jest anonimizowany przed dalszym przetwarzaniem.

Pliki cookie
Pliki cookie to pliki tekstowe, wysyłane do Twojego komputera, aby rozpoznawać go podczas przeglądania strony internetowej. Grupa Wirecard używa plików cookie w niektórych obszarach swojej strony internetowej, aby ułatwić swoim klientom korzystanie ze strony i zwiększyć ich prywatność.
Klient może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby otrzymywać informacje podczas umieszczania pliku cookie lub wstrzymania tej czynności. Informacje na ten temat można znaleźć w funkcji Pomocy używanej przeglądarki.

Zewnętrzne łącza
Na stronie internetowej grupy Wirecard są częściowo umieszczone strony podmiotów trzecich, aby udostępnić klientom kompleksowe informacje. Firma Wirecard nie ma żadnego wpływu na kształt tych stron i nie jest odpowiedzialna za oferowane tam treści. Zasady niniejszego oświadczenia nie odnoszą się do stron zewnętrznych.

Prawo do odwołania
Klient może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Odbiorcą odwołania jest wymieniony powyżej podmiot odpowiedzialny.
Należy pamiętać o tym, że grupa Wirecard w przypadku odwołania nie będzie w tych okolicznościach świadczyła żądanych usług.

Prawo do informacji
Grupa Wirecard udostępni użytkownikowi żądane informacje o zapisanych o nim danych. Informacje te użytkownik może na żądanie uzyskać również w formie elektronicznej.